ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ “HIPOTEZA GAI W KONTEKŚCIE LOKALNYCH I GLOBALNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ BIORÓŻNORODNOŚCI”

Fundacja ICHB PAN we współpracy z Instytutem Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM organizuje konferencję transdyscyplinarną i interdyscyplinarną „Hipoteza Gai w kontekście lokalnych i globalnych działań na rzecz bioróżnorodności”, która odbędzie się w dniach 20.11.2023 -21.11.2023 roku.

Projekt konferencji inspirowany jest Hipotezą Gai (nazwa pochodzi od mitycznej pramatki – Gai-Ziemi), głoszącej, że Ziemia to największy byt żyjący w Układzie Słonecznym, a wszystkie istoty na niej działają wspólnie w celu zachowania optymalnych warunków do życia, mają zdolność reagowania na zmieniające się okoliczności i stany. Koncepcja ta, rozwijana od lat 70-tych XX w. (James Lovelock, Lynn Margulis) do czasów współczesnych (Donna Haraway), przeszła wiele metamorfoz metodologicznych i argumentacyjnych.

Organizatorzy wychodzą z założenia, iż zagadnienia takie jak: ekologia, zanik bioróżnorodności, zmiany klimatyczne, problemy ze składowaniem śmieci nie są domeną jakiejś jednej dyscypliny naukowej, lecz raczej wielu różnych dyscyplin, z których każda bada dane zjawiska w określonym zakresie. Stąd istnieje potrzeba wymiany badań, metod naukowych, doświadczeń między przedstawicielami różnych dyscyplin. Temu ma sprzyjać organizowane wydarzenie.

Ważną częścią konferencji będzie także panel dyskusyjny z urzędniczkami oraz działaczkami na rzecz ekologii. Istotna w tym przypadku jest synergia różnych podmiotów: nauki, urzędów, aktywistów, by wypracować program wspólnych działań proekologicznych.

Wystąpienia panelowe i dyskusje zostaną zarejestrowane, a następnie udostępnione na platformie YouTube.

Dodatkowo podczas pierwszego dnia konferencji będzie dostępne tłumaczenie na Polski Język Migowy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”.