PODSUMOWANIE KONFERENCJI NAUKOWEJ “HIPOTEZA GAI W KONTEKŚCIE LOKALNYCH I GLOBALNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ BIORÓŻNORDNOŚCI”

W dniach 20-21.11.2023 odbyła się transdyscyplinarna i interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa „Hipoteza Gai w kontekście lokalnych i globalnych działań na rzecz bioróżnorodności”, która była wynikiem współpracy Fundacji ICHB PAN oraz Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM. Była to okazja do rozważań dotyczących ekologii, bioróżnorodności oraz zmian klimatycznych.

Fot. Iwona Chmura-Rutkowska

Pierwszego dnia w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN odbyły się dwa panele, podczas których rozważano problematykę od zjawisk mitologicznych, poprzez miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym, wpływu człowieka na różnorodność genetyczną, aż do postrzegania rzeki jako osoby. Rozmyślania zostały zwieńczone pokazem filmowym „Do ostatniej kropli” w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, po którym nastąpiło spotkanie z reżyserką filmu Ewą Ewart.

Drugiego dnia odbyły się dwa panele, podczas których dyskutowano na temat problemu śmiecenia, poruszano rozwiązania możliwe do wprowadzenia zmian, które przyczyniłyby się do lepszego funkcjonowania planety.

Konferencja była wyjątkowym doświadczeniem dla jej uczestników. Filmy z inspirujących wykładów prelegentów będą dostępne wkrótce na platformie YouTube.

Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”.