Strona główna

17 lipca 2018 roku została ustanowiona Fundacja ICHB PAN z siedzibą w Poznaniu. Jej fundatorami-założycielami są wybitni przedstawiciele środowisk naukowych. Fundacja pragnie inicjować nową jakość we wspólnych relacjach pomiędzy sferą nauki i biznesu, podejmując starania zmierzające do zbudowania trwałej platformy dla owocnej współpracy.

Założyciele Fundacji wyrażają nadzieję, że ich starania będą w sposób efektywny stymulowały dialog pomiędzy partnerami reprezentującymi środowiska nauki i biznesu.

Uprzejmie prosimy o wpłaty darowizn na rachunek bankowy Fundacji o numerze 34 1090 2590 0000 0001 4781 3417. Państwa hojność pozwoli na realizację celów statutowych Fundacji ICHB PAN.