SUKCES KONFERENCJI NAUKOWEJ „LEKARZ-PACJENT-NAUKOWIEC WSPÓŁPRACA W CHOROBACH RZADKICH”

Fundacja ICHB PAN we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo- Sieciowym zorganizowała konferencję naukową „Lekarz – Pacjent – Naukowiec współpraca w chorobach rzadkich”.

W wydarzeniu wzięło udział ponad tysiąc osób!

Była to niepowtarzalna okazja do poruszenia problemu chorób rzadkich. W Polsce choruje około 3 mln Polaków, jednak osób dotkniętych tym tematem biorąc pod Ich bliskich jest o wiele więcej. Trudności w diagnostyce i pozyskaniu leków, to jedno z wielu zmartwień pacjentów. Wspólna wymiana doświadczeń lekarzy, pacjentów oraz naukowców dała możliwość spojrzenia na choroby rzadkie z innej, szerszej perspektywy. Konferencja miała bardzo wysoki poziom naukowy i cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Pełna relacja z całego wydarzenia oraz prelekcje są dostępne tutaj:

Pełna relacja z konferencji prasowej „Lekarz- Pacjent-Naukowiec współpraca w chorobach rzadkich” jest dostępna tutaj:

Na znak solidarności z chorymi, 29 lutego, podświetliły się takie jednostki jak:
• Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PCSS
• Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
• Centrum Handlowe Posnania
• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
• Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy
• Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Śremie
• Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im. dr. Wiesława Romanowskiego w     Śremie
• Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach
• Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
• Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka
• Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
• Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu
• Szpital Wojewódzki w Poznaniu
• Wielkopolskie Centrum Onkologii
• Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego
• Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S. A. w Poznaniu
• Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
• Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy
• Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołówce
• Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
• Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie
• Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
• Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
• Centrum Rehabilitacji im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej
• Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie

Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”.

fot. Olga Ormańczyk
fot. Maciej Rutkowski
fot. Olga Ormańczyk