KONFERENCJA NAUKOWA “ZNACZENIE KOMUNIKACJI W BUDOWANIU ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID I GRYPIE”

W dniach 26.10.2023-27.10.2023 z inicjatywy Fundacji ICHB PAN oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM odbędzie się konferencja naukowa „Znaczenie komunikacji w budowaniu świadomości społecznej szczepień przeciw COVID i grypie”.  Będzie to interdyscyplinarne sympozjum w formie paneli tematycznych, poświęcone zasadom skutecznej promocji szczepień.

Badania CBOS z marca 2021 roku wykazują, iż główną przyczyną niechęci do szczepień przeciw COVID-19 były obawy związane ze skutkami ubocznymi (61%). Badani mieli także wątpliwości co do skuteczności szczepionki (31%). Natomiast w sierpniu 2022 roku według badań CBOS jedynie 36% badanych wyraziło zainteresowanie szczepieniem, przy czym chęć zaszczepienia się zadeklarowało 17%. Autorzy raportu podkreślają jednak, iż deklaracje na temat szczepień mijały się z rzeczywistością. Pomimo wzrostu obaw ankietowanych w porównaniu pomiędzy sierpniem a czerwcem 2022 r. i tak nic nie wskazywało na to, by osoby niezaszczepione miały zmienić swój stosunek do szczepień.

Pomimo iż, przekaz medialny nie wpływa bezpośrednio na odbiorców, to zgodnie z teorią agenda setting media kształtują tzw. porządek dzienny, czyli tematy które są ważne dla społeczeństwa. To, jak media przedstawiają kwestie szczepień, nie tylko na COVID, ale i grypę, z pewnością ma konsekwencje w stosunku Polaków do szczepionek i wymaga podjęcia działań przez instytucje państwowe, NGO i media. Żeby skutecznie komunikować zasadność szczepień, medycy muszą zrozumieć zasady efektywnej komunikacji, a medioznawcy poznać wszystkie szanse i zagrożenia, jakie niosą ze sobą szczepionki.

Konferencja stanowi płaszczyznę dialogu pomiędzy reprezentantami środowisk naukowych, praktyków oraz decydentów.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”.